Ambulanta za neurohirurgiju

U okviru Ambulante za neurohirurgiju obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje specijalističkih pregleda, upućivanje pacijenata na dalje liječenje. Dijagnostičke procedure.