Ambulanta za ortopedsku hirurgiju

U okviru Ambulante za ortopedsku hirurgiju obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje specijalističkih pregleda, previjalište, terapijske i dijagnostičke procedure, obavljanje manje složenih intervenicija, gipsaona i dr.