Ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

U okviru Ambulante za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju obavljaju se sledeći poslovi: specijalistički pregledi iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije.