Ambulanta za vaskularnu hirurgiju

U okviru Ambulante za vaskularnu hirugiju obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje specijalističkih pregleda, previjalište, obavljanje manje složenih intervenicija (nekrektomije, incizije apscesa, ligeture), zbrinjavanje povreda, kolor dopler donjih ekstremiteta i dr.