Fizijatrijska ambulanta

U okviru Fizijatrijske ambulante obavljaju se sledeći poslovi: prijem pacijenata, obrada pacijenata, vođenje protokola, zakazvivanje pacijenata, informisanje pacijenata koji su došli na EHO muskuloskeletnog sistema, klinički pregled i određivanje odgovarajuće terapije, i dr.