Hirurška ambulanta

U okviru Hirurške ambulante obavljaju se sledeći poslovi: specijalistički pregledi iz oblasti opšte hirurgije, vaskularne hirurgije, onkologije, neurohirgije, previjalište, dijagnostičke procedure (rektalni pregledi, FNA biopsija i dr.).