Odsjek za urologiju

U okviru Odsjeka za urologiju obavljaju se sledeći poslovi: vrši se prijem, dijagnostika (IV urografija, CT i dr.) i tretman uroloških pacijenata koji može biti konzervativan i operativan. Obavlja se stručno usavršavanje đaka, ljekara na specijalizaciji kao i osoblja.