Urgentna hirurška ambulanta

U okviru Urgentne hirurške ambulante vrši se prijem pacijenata koji se upućuju iz primarne zdravstvene zaštite i drugih bolnica ili se primaju kao hitni slučajevi, životno ugroženi, sa ili bez odgovarajućih uputnica. Takođe u urgentnoj hirurškoj ambulanti obavljaju se i hitne hirurške intervencije. Obavljaju se sledeći poslovi: urgentni specijalistički pregledi iz oblasti opšte hirurgije, vaskularne hirurgije, onkologije, neurohirgije, previjalište, dijagnostičke procedure (rektalni pregledi, FNA biopsija i dr.).