Urološka ambulanta

U okviru Urološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje specijalističkih pregleda, dijagnostičke procedure, previjalište, obavljanje manje složenih intervenicija (cistoskopije, kateterizacije, ureteroskopije, lavaža bešike i dr.).